Bagaimana Cara Memahami Islam Sebagai Mabda (Ideologi)

Bagaimana Cara Memahami Islam Sebagai Mabda (Ideologi)

Memahami Islam sebagai agama adalah persoalan mudah. Hal ini disebabkan agama diartikan hanya sebatas sebagai ajaran yang mengatur kepercayaan terhadap suatu Tuhan atau Dzat Yang Maha Kuasa. Agama dapat pula diartikan sebagai ajaran yang tidak membuat kacau (a: tidak,...
Azzam Pemberontakan, Mengubah Realitas Buruk

Azzam Pemberontakan, Mengubah Realitas Buruk

Bismillahir rahmanir rahiim…Indrawirawan – Beberapa hari lalu saya mulai berazzam dalam diri saya untuk senantiasa kritis terhadap permasalahan yang saya hadapi, memikirkan lebih lanjut fakta yang saya dapatkan. Walaupun itu tidak mutlak dalam kehidupan...